bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 6021 Warszawa - rok: 2017
  • Nr referencyjny: 107/2017/DOiB/INFR»
    Usługa konserwacji, przeglądów, napraw awaryjnych, wymiany, montażu i demontażu technicznych urządzeń wspomagających ochronę obiektów (TUWOO) dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu
    21-11-2017
  • Numer referencyjny: 18/2017/DOiB/INFR»
    Usługa konserwacji, przeglądów, napraw awaryjnych, wymiany, montażu i demontażu technicznych urządzeń wspomagających ochronę obiektów (TUWOO) dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu
    06-02-2017