bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy - rok: 2018
 • Nr referencyjny: 11/ZO/2018»
  Konserwacja budynku nr 18 w kompleksie wojskowym w Giżycku ul. 1- go Maja
  20-04-2018
 • Nr referencyjny: 30/2018»
  Remont budynku magazynowego nr 198 na terenie kompleksu wojskowego w Orzyszu
  12-04-2018
 • Nr referencyjny: 35/2018»
  Konserwacja elementów strzelnicy garnizonowej ul. Wojska Polskiego 33 w Giżycku
  12-04-2018
 • Nr referencyjny: 10/ZO/2018»
  Obsługa serwisowo – konserwacyjna wentylacji mechanicznej sterowanej czujnikami niedopuszczenia poziomu stężenia tlenku węgla
  12-04-2018
 • Nr referencyjny: 31/2018»
  Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 1 na terenie WOSzK w Mrągowie
  11-04-2018
 • Nr referencyjny: 27/2018»
  Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowy remont hali sportowej nr 6 oraz zagospodarowania terenu przyległego do przedmiotowego budynku, wraz z dokumentacją kosztorysową, w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 20 oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji.
  05-04-2018
 • Nr referencyjny: 26/2018»
  Dostawa materiałów technicznych, narzędzi, części zamiennych na rzecz 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
  05-04-2018
 • Nr referencyjny: 29/2018»
  Wykonanie usługi w zakresie obsługi serwisowej i konserwacyjnej systemów dynamicznego osuszania zainstalowanych w budynkach JW. 3797 w Giżycku i Orzyszu oraz w JW. 2568 w Węgorzewie.
  05-04-2018
 • Nr referencyjny: 33/2018»
  Robota budowlana w zakresie konserwacji budynku nr 3 na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4808 w Gołdapi
  04-04-2018