bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy - rok: 2018
 • Nr referencyjny: 73/2018»
  Dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, tłuszczy zwierzęcych, mięsa i wędlin drobiowych dla 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
  05-10-2018
 • Nr referencyjny: 62/2018»
  Usługa odbioru i unieszkodliwienia odpadów pokonsumpcyjnych kat. III o kodzie 20 01 08 i odpadów medycznych na rzecz 24 WOG
  04-10-2018
 • Nr referencyjny: 70/2018»
  Dostawa jaj klasy AL. dla 24 WOG na 2019 r.
  04-10-2018
 • Nr referencyjny: 67/2018»
  Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku w 2019 roku
  03-10-2018
 • Nr referencyjny: 72/2018»
  Dostawa wyrobów garmażeryjnych chłodzonych dla 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
  03-10-2018
 • Nr referencyjny: 75/2018»
  Remont pomieszczeń w budynku nr 4 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 21 w Giżycku
  02-10-2018
 • Nr referencyjny: 69/2018»
  Dostawa ryb dla 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
  02-10-2018
 • Nr referencyjny: 64/2018»
  Robota budowlana w zakresie remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku nr 20 przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku
  25-09-2018
 • Nr referencyjny: 65/2018»
  Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji technicznej wraz z częścią kosztorysową dla zadania - Remont stacji MPS z wymianą zbiorników w 24 WOG w Giżycku
  21-09-2018