bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy - rok: 2018
 • Nr referencyjny: 63/2018»
  Robota budowlana w zakresie remont trybuny, wymiana masztów oraz zagospodarowanie terenu na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 1 – go maja 11 w Giżycku
  18-09-2018
 • Nr referencyjny: 61/2018»
  Usługa w zakresie wycinki drzew, frezowania pni po wycince oraz sadzenia drzew i krzewów wraz ze wstępną pielęgnacja nowo posadzonej zieleni w kompleksach wojskowych administrowanych przez 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  12-09-2018
 • Nr referencyjny: 60/2018»
  Remont bram garażowych w budynku nr 22 w kompleksie wojskowym w Brożówce, opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przyległego do budynku nr 22 wraz z dokumentacją kosztorysową oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji
  28-08-2018
 • Nr referencyjny: 59/2018»
  Dostawa materiałów do odbudowy pomostu w m. Orzysz kompleks 592
  23-08-2018
 • Nr referencyjny: 58/2018»
  Robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczeń piwnic w budynku nr 5 przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku
  22-08-2018
 • Nr referencyjny: 20/ZO/2018»
  Dostawa urządzeń systemów alarmowych dla 24 WOG Giżycko
  21-08-2018
 • Nr referencyjny: 55/2018»
  Remont I pietra w Budynku nr 2 w kompleksie wojskowym przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku
  20-08-2018
 • Nr referencyjny: 57/2018»
  Dostawa akcesoriów informatycznych na rzecz 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
  17-08-2018
 • Nr referencyjny: 19/ZO/2018»
  Dostawa sprzętu gastronomicznego dla 24 WOG Giżycko
  16-08-2018