bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy - rok: 2017
 • Nr referencyjny: 32/2017»
  10-05-2017
 • Nr referencyjny: 31/2017»
  Remont i przystosowanie budynku warsztatowego do potrzeb hali remontowej na terenie JW. 3797 w Giżycku, wraz z opracowaniem dokumentacji
  10-05-2017
 • Nr referencyjny: 34/2017»
  Remont budynku nr 76 w kompleksie szkoleniowym JW. 3797 w m. Antonowo gm. Giżycko.
  10-05-2017
 • Nr referencyjny: 30/2017»
  Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 2 przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.
  09-05-2017
 • Nr referencyjny: 33/2017»
  Dostawa materiałów artykułów bhp, ochrony środowiska, odzieży i obuwia roboczego oraz znaków ostrzegawczych na rzecz 24 WOG w Giżycku
  08-05-2017
 • Nr referencyjny: 7/ZO/2017»
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja pokrycia stropodachu budynku nr 106 na terenie kompleksu wojskowego w Suwałkach
  20-04-2017
 • Nr referencyjny: 27/2017»
  Wykonanie obsługi serwisowo-konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych systemów dynamicznego osuszania
  20-04-2017
 • Nr referencyjny: 29/2017»
  Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej polegającej na realizacji planów urządzania lasów, dla lasów stanowiących własność skarbu państwa w trwałym zarządzie mon, których administratorem jest 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku
  12-04-2017
 • Nr referencyjny: 25/2017»
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów i kserokopiarek na rzecz 24 WOG w Giżycku
  06-04-2017