bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy - rok: 2016
 • Nr referencyjny: 78/2016»
  Roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynków na terenie Jednostek Wojskowych w Giżycku, Suwałkach i Bemowie Piskim
  06-09-2016
 • Nr referencyjny: 76/2016»
  Remont budynku nr 5 w JW. 3797 (klub 15 Brygady Zmechanizowanej) oraz opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie remontu ogrodzenia, dróg i chodników przyległych do przedmiotowego budynku
  27-07-2016
 • Nr referencyjny: 75/2016»
  Dostawa produktów garmażeryjnych chłodzonych do jednostek wojskowych
  27-07-2016
 • Nr referencyjny: 73/2016»
  Dostawa ryb na rzecz 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku na 2017r.
  26-07-2016
 • Nr referencyjny: 72/2016»
  Remont węzłów ciepłowniczych w Kompleksach Wojskowych K-426 oraz K-427 w JW. Nr 4808 w Gołdapi
  26-07-2016
 • Nr referencyjny: 74/2016»
  Dostawa jaj na rzecz 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku
  25-07-2016
 • Nr referencyjny: 68/2016»
  Dostawa mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy roslinnych do jednostek wojskowych
  22-07-2016
 • Nr referencyjny: 66/2016»
  Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do jednostek wojskowych
  22-07-2016
 • Nr referencyjny: 64/2016»
  Roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 5 na terenie JW. 1460 w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
  22-07-2016