bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy - rok: 2016
 • Nr referencyjny: 18/2016»
  Robota budowlana w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku nr 9 na magazyn składowy, rozbiórka komina stalowego oraz remont budynku nr 38 na terenie JW 4808 w Gołdapi
  10-03-2016
 • Nr referencyjny: 19/2016»
  Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń, elewacji oraz dachu w budynkach nr 4 i nr 6 na terenie Jednostki Wojskowej Nr 2568 w Węgorzewie przy ul. Bema 7
  07-03-2016
 • Nr referencyjny: 20/2016»
  Dostawa papieru, materiałów administracyjno – biurowych oraz sprzętu biurowego na rzecz 24 WOG w Giżycku
  03-03-2016
 • Nr referencyjny: 3/ZO/2016»
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi czyszczenia separatorów i osadników wraz z odebraniem wytworzonych przez Wykonawcę odpadów (osadów stałych) do unieszkodliwiania, przy myjniach pojazdów, stacjach paliw, separatorów na sieci burzowej oraz czyszczenie separatorów tłuszczy (odtłuszczowników), zbiorników wód popłucznych
  03-03-2016
 • Nr referencyjny: 12/2016»
  Roboty budowlane w zakresie naprawy i zmiany użytkowania budynku nr 24 z garażu na warsztat na terenie kompleksu wojskowego JW nr 2098 w Bemowie Piskim
  01-03-2016
 • Nr referencyjny: 15/2016»
  Roboty budowlane w zakresie konserwacji dachu, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej w budynku nr 3 na terenie Jednostki Wojskowej nr 2098 w Bemowie Piskim
  25-02-2016
 • Nr referencyjny: 16/2016»
  Roboty budowlane w zakresie konserwacji pomieszczeń w budynku nr 35 oraz dachu na budynku nr 29 w JW. 1747 w Suwałkach
  24-02-2016
 • Nr referencyjny: 14/2016»
  Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji i pomieszczeń wewnętrznych w budynku nr 4 oraz wykonanie dokumentacji technicznej i posadowienia podnośnika na terenie JW nr 4222 ul. Moniuszki 7 w Giżycku
  23-02-2016
 • Nr referencyjny: 11/2016»
  Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego do obiektów wojskowych będących w administracji 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
  23-02-2016