bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy - rok: 2016
  • Nr referencyjny: 02/2016»
    Usługi szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
    07-01-2016
  • Nr referencyjny: 4/2016»
    Obsługa serwisowa i konserwacyjna oraz naprawy awaryjne stacji uzdatniania wody i zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia w instalacji przeciwpożarowej na rzecz 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
    05-01-2016