bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy - rok: 2015
 • Nr referencyjny: 3/2016»
  Świadczenie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska oraz instytucji będących na zaopatrzeniu 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, w m. Węgorzewo
  31-12-2015
 • Nr referencyjny: 128/2015»
  Roboty budowlane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku nr 1 na terenie JW. 4222 w Giżycku, przy ul. Moniuszki 7 oraz wykonania remontu budynku na podstawie n/w dokumentacji
  28-12-2015
 • Nr referencyjny: 133/2015»
  Dzierżawa pojemników na odpady oraz wywóz odpadów komunalnych z soi w Gołdapi
  23-12-2015
 • Nr referencyjny: 121/2015»
  Usługa odbioru i unieszkodliwiania odpadów z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1-odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych kategorii iii o kodzie 20 01 08, zadanie nr 2-odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach:18 01 01, 18 01 02, 18 01 03 na rzecz 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.
  18-12-2015
 • Nr referencyjny: 127/2015»
  usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek oraz instytucji będących na zaopatrzeniu 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Gołdap
  16-12-2015
 • Nr referencyjny: 125/2015»
  usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek oraz instytucji będących na zaopatrzeniu 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Orzysz, Bemowo Piskie, Ełk, Szeroki Bór.
  16-12-2015
 • Nr referencyjny: 123/2015»
  usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, jednostek oraz instytucji będących na zaopatrzeniu 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Giżycko.
  16-12-2015
 • Nr referencyjny: 124/2015»
  Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska garnizonu Suwałki na rzecz 24 WOG w Giżycku.
  15-12-2015
 • Nr referencyjny: 126/2015»
  Świadczenie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska oraz instytucji będących na zaopatrzeniu 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, w m. Węgorzewo
  15-12-2015