bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy - rok: 2014
 • Nr referencyjny: 142/2014»
  Usługa konserwacji i naprawy systemów alarmowych Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4352
  30-12-2014
 • Nr referencyjny: 134/2014»
  Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu służby żywnościowej JW 4352
  30-12-2014
 • Nr referencyjny: 145/2014»
  Usługi w zakresie medycyny pracy żołnierzy i pracowników jednostek organizacyjnych MON w Gołdapi
  29-12-2014
 • Nr referencyjny: 144/2014»
  Usługi w zakresie medycyny pracy żołnierzy i pracowników jednostek organizacyjnych MON w Węgorzewie
  29-12-2014
 • Nr referencyjny: 143/2014»
  Usługi w zakresie medycyny pracy żołnierzy i pracowników jednostek organizacyjnych MON w Ełku, Orzyszu i Bemowie Piskim
  18-12-2014
 • Nr referencyjny: 140/2014»
  Usługa szkolenia, w zakresie nauki języka angielskiego, serbskiego oraz albańskiego w jednostkach wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4352 w Giżycku.
  16-12-2014
 • Nr referencyjny: 141/2014»
  Świadczenie powszechnych usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym
  12-12-2014
 • Nr referencyjny: 131/2014»
  Usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych kategorii iii (o kodzie 20 01 08) powstałych w związku z żywieniem żołnierzy w punktach żywienia zbiorowego na terenie administrowanym przez Jednostkę Wojskową 4352 W Giżycku
  11-12-2014
 • Nr referencyjny: 132/2014»
  Usługa w zakresie wywozu odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników
  11-12-2014