bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 8/U/2018»
  Wykonanie robót budowlanych w tym montaż, podłączeniei uruchomienie oraz dostawa urządzeń w ramach zadania „Montaż dystrybutorów środka odladzającego” na lotnisku w Łasku
  23-03-2018
 • Nr referencyjny: 7/U/2018»
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Wykonanie systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego wraz z montażem pomostów technicznych na dachu sztabu” na lotnisku Łask
  23-03-2018
 • Nr referencyjny: 4/U/2018»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży: teletechnicznej, elektrycznej i sanitarnej w ramach zadania „Budowa kompleksowego systemu ochrony lotniska” na lotnisku w Dęblinie
  02-02-2018
 • Nr referencyjny: 3/U/2018»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa kompleksowego systemu ochrony lotniska” na lotnisku w Dęblinie
  02-02-2018
 • Nr referencyjny: 5/U/2018»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Montaż dystrybutorów środka odladzającego” na lotnisku w Łasku
  31-01-2018
 • Nr referencyjny: 1/U/2018»
  Przetarg nieograniczony z dopuszczeniem składania ofert częściowych na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Budowa laboratorium WAT” w Warszawie
  19-01-2018
 • Nr referencyjny: 41/U/2017»
  Wykonanie usługi wycinki drzew w ramach zadań: „Budowa budynku warsztatowo-magazynowo-garażowego” w kompleksie wojskowym w Legionowie i „Budowa kompleksowego systemu ochrony lotniska” w Dęblinie
  28-12-2017
 • Nr referencyjny: 40/U/2017»
  Wykonanie robót budowlanych w tym montaż, podłączenie i uruchomienie oraz dostawa urządzeń w ramach zadania „Montaż dystrybutorów środka odladzającego” na lotnisku w Łasku
  27-12-2017
 • Nr referencyjny: 38/U/2017»
  Opracowanie programu inwestycji, inwentaryzacji drzew do usunięcia, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Dostosowanie ogrodzenia kompleksu do obowiązujących przepisów w kompleksie wojskowym 6031 Mińsk Mazowiecki”
  18-12-2017