bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - rok: 2017
 • Nr referencyjny: 41/U/2017»
  Wykonanie usługi wycinki drzew w ramach zadań: „Budowa budynku warsztatowo-magazynowo-garażowego” w kompleksie wojskowym w Legionowie i „Budowa kompleksowego systemu ochrony lotniska” w Dęblinie
  28-12-2017
 • Nr referencyjny: 40/U/2017»
  Wykonanie robót budowlanych w tym montaż, podłączenie i uruchomienie oraz dostawa urządzeń w ramach zadania „Montaż dystrybutorów środka odladzającego” na lotnisku w Łasku
  27-12-2017
 • Nr referencyjny: 38/U/2017»
  Opracowanie programu inwestycji, inwentaryzacji drzew do usunięcia, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Dostosowanie ogrodzenia kompleksu do obowiązujących przepisów w kompleksie wojskowym 6031 Mińsk Mazowiecki”
  18-12-2017
 • Nr referencyjny: 37/U/2017»
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania „Budowa budynku warsztatowo-magazynowo-garażowego" w Legionowie
  04-12-2017
 • Nr referencyjny: 36/U/2017»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branżach: sanitarnej i elektroenergetycznej oraz weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania: „Wykonanie systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego wraz z montażem pomostów technicznych na dachu sztabu” na lotnisku w Łasku
  21-11-2017
 • Nr referencyjny: 35/U/2017»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni w umocnionej strefie rozśrodkowania” na lotnisku w Mińsku Mazowieckim
  06-11-2017
 • Nr referencyjny: 33/U/2017»
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa budynku LCN, wartowni oraz biura przepustek wraz z rozbudową systemów ochrony kompleksu” w Legionowie
  06-11-2017
 • Nr referencyjny: 32/U/2017»
  Informacja o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 607270-N-2017 z dnia 2017-10-25 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa laboratorium WAT” w Warszawie
  26-10-2017
 • Nr referencyjny: 31/U/2017»
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Wykonanie systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego wraz z montażem pomostów technicznych na dachu sztabu” na lotnisku Łask
  25-10-2017