bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - rok: 2016
 • Nr referencyjny: 41/U/2016»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przystosowanie wieży antenowej DB-110 do posadowienia kopuły antenowej" na lotnisku Łask
  16-12-2016
 • Nr referencyjny: 40/U/2016»
  Dostawa wraz z montażem oraz robotami towarzyszącymi w ramach zadania "Przystosowanie wieży antenowej DB-110 do posadowienia kopuły antenowej" na lotnisku Łask
  29-11-2016
 • Nr referencyjny: 38/U/2016»
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych w ramach zadania "Budowa budynku archiwalno-biurowego" w kompleksie wojskowym 8602 w Legionowie
  22-11-2016
 • Nr referencyjny: 39/U/2016»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja drogi startowej wraz z przebudową urządzeń pomocniczych” na lotnisku Łask
  22-11-2016
 • Nr referencyjny: 37/U/2016»
  Budowa budynków nr 1 i 2 dla JW 5949 wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu w ramach zadań 51407 i 51408 na terenie kompleksu wojskowego nr 8602 w Legionowie
  04-11-2016
 • Nr referencyjny: 35/U/2016»
  Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 51420 w Legionowie
  04-11-2016
 • Nr referencyjny: 36/U/2016»
  Wykonanie badań geologicznych gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej i opracowaniem programu inwestycji oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Modernizacja lotniskowego składu MPS” na terenie lotniska Dęblin
  28-10-2016
 • Nr referencyjny: 34/U/2016»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na lotnisku wojskowym w Radomiu, w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej oraz teletechnicznej w ramach inwestycji budowlanej pod nazwą „Budowa infrastruktury niezbędnej do instalacji radiolokacyjnych systemów lądowania GCA-2000”.
  29-08-2016
 • Nr referencyjny: 33/U/2016»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na lotniskach wojskowych w Cewicach-Siemirowicach, Malborku i Gdyni, w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej oraz teletechnicznej w ramach inwestycji budowlanej pod nazwą „Budowa infrstruktury niezbędnej do instalacji radiolokacyjnych systemów lądowania GCA-2000"
  26-08-2016