bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - rok: 2015
 • Nr referencyjny: 7/U/2015»
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnej w ramach zadania „Budowa urządzeń systemu FOD wraz z modernizacją dróg samochodowych” na lotnisku Dęblin
  24-02-2015
 • Nr referencyjny: 9/U/2015»
  wykonanie robót budowlanych polegających na przedłużeniu drogi dojazdowej do zbiorników retencyjnych wraz z przepustem oraz wykonania robót w zakresie wymiany drzwi oraz montażu krat w oknach w ramach zadania „Montaż instalacji oraz urządzeń stanowiących wyposażenie nowo wybudowanych obiektów” na lotnisku Łask5
  19-02-2015
 • Nr referencyjny: 8/U/2015»
  Nadzór inwestorski w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnej w ramach zadania „Budowa płaszczyzny pod hangar lekki wraz z montażem hangaru” na lotnisku Kraków – Balice
  17-02-2015
 • Nr referencyjny: 5/U/2015»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa urządzeń systemu FOD wraz z modernizacją dróg samochodowych” na lotnisku Dęblin
  05-02-2015
 • Nr referencyjny: 6/U/2015»
  wykonanie robót budowlanych polegających na przedłużeniu drogi dojazdowej do zbiorników retencyjnych wraz z przepustem oraz wykonania robót w zakresie wymiany drzwi oraz montażu krat w oknach w ramach zadania „Montaż instalacji oraz urządzeń stanowiących wyposażenie nowo wybudowanych obiektów” na lotnisku Łask
  02-02-2015
 • Nr referencyjny: 2/U/2015»
  Dostawa wraz z montażem urządzeń UPS w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury administracyjno - sztabowej” na terenie lotniska wojskowego Łask
  29-01-2015
 • Nr referencyjny: 4/U/2015»
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach zadania „Montaż systemów awaryjnego hamowania samolotów BAK-12” na lotnisku Mińsk Mazowiecki
  29-01-2015
 • Nr referencyjny: 3/U/2015»
  Nadzór inwestorski w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnej w ramach zadania „Budowa płaszczyzny pod hangar lekki wraz z montażem hangaru” na lotnisku Kraków – Balice.
  22-01-2015
 • Nr referencyjny: 1/U/2015»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury administracyjno-sztabowej” na lotnisku Łask
  19-01-2015