bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - rok: 2015
 • Nr referencyjny: 38/U/2015»
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Doposażenie obiektów NCK w elementy ochrony fizycznej i elektronicznej w kompleksie wojskowym 8602 w Legionowie
  15-07-2015
 • Nr referencyjny: 39/U/2015»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania „Montaż instalacji oraz urządzeń stanowiących
  14-07-2015
 • Nr referencyjny: 37/U/2015»
  Wykonanie robót w ramach zadania „Remont oznakowania poziomego drogi startowej” na lotnisku Łęczyca
  14-07-2015
 • Nr referencyjny: 36/U/2015»
  Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wraz z weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań: „Modernizacja PPS-3” oraz „Dobudowa do istniejącego hangaru obsługi samolotów CASA obiektu hali napraw wraz z wybudowaniem płaszczyzny przyhangarowej” na terenie lotniska Kraków-Balice.
  06-07-2015
 • Nr referencyjny: 35/U/2015»
  Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni dróg” na lotniskowym składzie MPS, na terenie lotniska wojskowego Kraków- Balice
  01-07-2015
 • Nr referencyjny: 34/U/2015»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania: "Montaż instalacji oraz urządzeń stanowiących wyposażenie nowo wybudowanych obiektów na terenie lotniska Łask
  26-06-2015
 • Nr referencyjny: 32/U/2015»
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych w ramach zadania „Montaż instalacji oraz urządzeń stanowiących wyposażenie nowo wybudowanych obiektów” na lotnisku Łask
  26-06-2015
 • Nr referencyjny: 31/U/2015»
  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną” na lotnisku Dęblin
  17-06-2015
 • Nr referencyjny: 30/U/2015»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego wraz z weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i drogowej w ramach zadania: "Budowa ogrodzenia składu mps wraz z wykonaniem instalacji ochrony elektronicznej" oraz w branżach: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania: "Modernizacja nawierzchni dróg", na terenie lotniska wojskowego Kraków- Balice
  15-06-2015