bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - rok: 2015
 • Nr referencyjny: 19/U/2015»
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych w ramach zadania „Budowa hangaru obsługi paliwowej dla samolotu szkolnego M-346” na lotnisku Dęblin
  07-04-2015
 • Nr referencyjny: 16/U/2015»
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania ”Rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną” na lotnisku Dęblin
  01-04-2015
 • Nr referencyjny: 18/U/2015»
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Remont budynku nr. 29 – hangar nr. 1”na terenie jednostki wojskowej Radom
  31-03-2015
 • Nr referencyjny: 17/U/2015»
  Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania „Budowa stacji paliw wraz z dodatkowymi magazynami” na lotnisku Łask
  25-03-2015
 • Nr referencyjny: 15/U/2015»
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Budowa ogrodzenia składu MPS wraz z wykonaniem instalacji ochrony elektronicznej” na lotnisku Kraków-Balice
  19-03-2015
 • Nr referencyjny: 13/U/2015»
  Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z przygotowaniem infrastruktury oraz dostawy i montażu agregatu prądotwórczego w ramach zadania „Modernizacja lotniskowego skladu MPS” na lotnisku Kraków-Balice
  09-03-2015
 • Nr referencyjny: 11/U/2015»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa stacji paliw wraz z dodatkowymi magazynami” na lotnisku Łask
  04-03-2015
 • Nr referencyjny: 10/U/2015 »
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych w ramach zadania „Przystosowanie wieży antenowej systemu DB-110 do posadowienia kopuły” na terenie 32 Jednostki Wojskowej Łask.
  04-03-2015
 • Nr referencyjny: 12/U/2015»
  Nadzór inwestorski w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnej w ramach zadania „Budowa płaszczyzny pod hangar lekki wraz z montażem hangaru” na lotnisku Kraków – Balice
  26-02-2015