bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - rok: 2015
  • Nr referencyjny: 41/U/2014»
    Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Montaż systemów awaryjnego hamowania samolotów BAK-12” na lotnisku Mińsk Mazowiecki
    05-01-2015
  • Nr referencyjny: 42/U/2014»
    Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych w ramach zadania „Budowa budynku warsztatowo - magazynowo - garażowego” na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie"
    02-01-2015