bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - rok: 2015
 • Nr referencyjny: 51/U/2015»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Remont konstrukcji wsporczej dachu wraz z rurami pomiarowymi zbiorników V-700” na lotnisku Dęblin
  18-09-2015
 • Nr referencyjny: 48/U/2015»
  Kompleksowy nadzór inwestorski wraz z weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań: "Modernizacja PPS-3" i "Dobudowa do istniejącego hangaru obsługi samolotów CASA obiektu hali napraw wraz z wybudowaniem płaszczyzny przyhangarowej" na terenie lotniska Kraków-Balice
  07-09-2015
 • Nr referencyjny: 47/U/2015»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni w umocnionej strefie rozśrodkowania samolotów”.
  03-09-2015
 • Nr referencyjny: 46/U/2015»
  Budowa budynku biurowego JW. 5949 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą wyposażenia w ramach zadania „Budowa sieci teleinformatycznych i linii telekomunikacyjnych w obiektach JW. 5949 oraz dostosowanie infrastruktury budowlanej na potrzeby tych sieci” na terenie kompleksu wojskowego nr 8602 w Legionowie
  18-08-2015
 • Nr referencyjny: 45/U/2015»
  Wykonanie robót remontowych w ramach zadania "Naprawa betonowej nawierzchni przed budynkiem nr 23" na lotnisku Mińsk Mazowiecki
  10-08-2015
 • Nr referencyjny: 43/U/2015»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na terenie wojskowym Legionowo w branżach: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej i budowlano-konstrukcyjnej wraz z weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań: „Przebudowa ogrodzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap”, „Budowa dwukierunkowego zasilania energetycznego kompleksu wojskowego”, „Budowa budynku centrum projektowo-konstrukcyjnego”, „Budowa budynku centrum obliczeniowo-personalizacyjnego”, „Budowa sieci wodociągowej z wymaganymi przyłączami”, „Budowa sieci kanalizacyjnej z wymaganymi przyłączami”, „Budowa sieci c.o. z niezbędnymi węzłami cieplnymi”, „Budowa budynku LCN, wartowni i biura przepustek oraz rozbudowa systemów ochrony kompleksu”, „Budowa sieci teleinformatycznych i linii telekomunikacyjnych w obiektach Narodowego Centrum Kryptologii oraz dostosowanie infrastruktury budowlanej na potrzeby tych sieci”.
  04-08-2015
 • Nr referencyjny: 44/U/2015»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego wraz z weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i drogowej w ramach zadania: „Budowa ogrodzenia składu mps wraz z wykonaniem instalacji ochrony elektronicznej” oraz w branżach: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania: „Modernizacja nawierzchni dróg” na terenie lotniska Kraków-Balice.
  04-08-2015
 • Nr referencyjny: 40/U/2015»
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadań: „Budowa sieci wodociągowej z wymaganymi przyłączami”, ”Budowa sieci kanalizacyjnej z wymaganymi przyłączami”, „Budowa sieci c.o. z niezbędnymi węzłami cieplnymi” na terenie kompleksu wojskowego Legionowo
  29-07-2015
 • Nr referencyjny: 41/U/2015»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania "Montaż instalacji oraz urządzeń stanowiących wyposażenie nowo wybudowanych obiektów" na terenie lotniska Łask
  28-07-2015