bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2019
  • Postępowanie nr: 7/ZP/19»
    Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i konferencyjnych na potrzeby organizacji konferencji głównych księgowych podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON
    07-02-2019