bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2018
 • Postępowanie nr 22/ZP/18»
  Dostawa foteli gabinetowych obrotowych
  08-06-2018
 • Postępowanie nr: 9/ZP/18»
  Usługa transportu dzieci polskich żołnierzy pełniących służbę w garnizonie Brunssum do szkoły międzynarodowej United World Collage w m. Maastricht oraz transportu żołnierzy na strzelnicę w m. Budel
  01-06-2018
 • Postępowanie nr: 18/ZP/18»
  Wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej na modernizacji i rozbudowie systemu kontroli dostępu – budowie instalacji depozytorów kluczowych w kompleksie wojskowym Warszawie
  30-04-2018
 • Postępowanie nr: 13/ZP/18»
  Remont węzłów sanitarnych i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynkach nr 3 i 4 przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
  30-04-2018
 • Postępowanie nr 12/ZP/18»
  Świadczenie usługi wynajmu sal wraz z usługą konferencyjną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji międzynarodowego sympozjum naukowego „Rola i miejsce Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w systemie obronnym państwa w latach 1918-2018” realizowanego przez Szefa Sztabu Generalnego WP w dniu 30 maja 2018 roku
  20-04-2018
 • Nr referencyjny: 16/ZP/18»
  Pogwarancyjne wykonywanie usług związanych z doraźną naprawą i modyfikacją sprzętu informatyki
  17-04-2018
 • Postępowanie nr 11/ZP/18»
  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
  17-04-2018
 • Postępowanie nr: 14/ZP/18»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na 100. rocznicę odzyskania Niepodległości – VIII części
  17-04-2018
 • Postępowanie nr: 17/ZP/18»
  Usługi społeczne i inne szczególne usługi: „przyjęcie powitalne dla uczestników warsztatów roboczych organizowanych przez Sojusznicze Dowództwo NATO ds. Transformacji”
  16-04-2018