bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2018
 • Postępowanie nr: 36/ZP/18»
  Dostawa materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branży elektroinstalacyjno-oświetleniowej
  26-09-2018
 • Nr referencyjny: 35/ZP/18»
  Usługi pomocnicze wykonywane ręcznie i polegające na przemieszczaniu (załadunek i rozładunek oraz dostarczenie do odbiorcy końcowego) sprzętu i materiałów z i do magazynów oraz pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
  21-09-2018
 • Nr referencyjny: 34/ZP/18»
  Dostawa tabliczek tożsamości
  20-09-2018
 • Postępowanie nr: 32/ZP/18»
  Dostawa mebli konferencyjnych i foteli biurowych – II części
  17-09-2018
 • Postępowanie nr: 30/ZP/18»
  Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, edukacyjnych na potrzeby organizacji warsztatów szkoleniowych dla psychologów wojskowych –VI części
  13-09-2018
 • Postępowanie nr: 33/ZP/18»
  Wykonanie przeglądu pięcioletniego budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych
  13-09-2018
 • Postępowanie nr: 31/ZP/18»
  Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby organizacji Dorocznej Konferencji Psychologicznej, nt. „Zaburzenia nastroju i zagrożenia suicydalne w praktyce psychologa wojskowego"
  30-08-2018
 • Nr referencyjny: 03/2018/PRASA/PN»
  Dostawa prasy krajowej i zagranicznej
  30-08-2018
 • Nr referencyjny: 29/ZP/18»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi- Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby organizacji Dorocznej Konferencji Psychologicznej nt. „Zaburzenia nastroju i zagrożenia suicydalne w praktyce psychologa wojskowego"
  17-08-2018