bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2017
 • Postępowanie nr 9/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – XII części
  20-04-2017
 • Nr referencyjny: 3/DA/17»
  Wykonanie niejawnego programu inwestycji i niejawnej dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie
  13-04-2017
 • Postępowanie nr 8/ZP/17»
  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, urządzeń wielofunkcyjnych
  13-04-2017
 • Postępowanie nr 3/ZP/17 »
  Usługa polegająca na codziennym dostępie do prowadzonego w sposób ciągły Codziennego Serwisu Informacyjnego wraz z archiwum
  17-03-2017
 • Postępowanie nr 12/ZP/17»
  Dostawa materiałów do wytwarzania i napraw sprzętu kwaterunkowego - płyty meblowe i materiały drewnopochodne oraz materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branży budowlano-wykończeniowej - II części
  16-03-2017
 • Postępowanie nr 65/ZP/16»
  Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 3 i 4 wraz z wykonaniem robót towarzyszących przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie
  14-03-2017
 • Postępowanie nr 5/ZP/17»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na badanie sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2016 r.
  23-02-2017
 • Postępowanie nr 1/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – VII części
  08-02-2017
 • Postępowanie nr 2/ZP/17»
  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, urządzeń wielofunkcyjnych
  30-01-2017