bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2017
 • Postępowanie nr 48/ZP/17»
  Dostawa energii cieplnej (zakup wraz z przesyłem) do węzłów cieplnych zaopatrujących w ciepło budynki Urzędu MON
  11-10-2017
 • Postępowanie nr 35/ZP/17»
  Wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie i remoncie łazienek w budynku nr 1 przy ul. Filtrowej 2/4 w Warszawie
  05-10-2017
 • Nr referencyjny: 41/ZP/17»
  Usługa odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odpadów z separatora tłuszczu z kompleksów Urzędu MON w Warszawie
  15-09-2017
 • Nr referencyjny: 10/DNiSW/2017»
  Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie 3 zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym STANAG 6001
  15-09-2017
 • Nr referencyjny: 17/DA/17»
  Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków urzędu MON usytuowanych w kompleksach wojskowych przy ul. Klonowej 1 oraz ul. Klonowej 2 w Warszawie
  13-09-2017
 • Nr referencyjny: 33/ZP/17»
  Miernik impulsowego promieniowania elektromagnetycznego w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego
  13-09-2017
 • Postępowanie nr 40/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – VI części
  09-09-2017
 • Postępowanie nr 36/ZP/17»
  Zakup dwóch samochodów osobowych o nadwoziu typu SUV (samochód sportowo – użytkowy), nr sprawy 36/ZP/17 (Norfolk)
  07-09-2017
 • Postępowanie nr 16/DSiPO/17»
  Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, konferencyjnych na potrzeby organizacji kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych w województwie kujawsko-pomorskim– II części
  06-09-2017