bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2017
 • Postępowanie nr 25/ZP/17 »
  Dostawa energii elektrycznej
  01-06-2017
 • Postępowanie nr 11/ZP/17»
  Organizacja stoiska promocyjnego MON podczas targów przemysłu obronnego w 2017 roku
  26-05-2017
 • Postępowanie nr 13/ZP/17»
  Dostawa materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branż: budowlano-wykończeniowej, hydrauliczno-sanitarnej, metalowej oraz okuć budowlanych i meblowych, elektroinstalacyjno-oświetleniowej oraz tarcicy – V części
  26-05-2017
 • Postępowanie nr 18/ZP/17»
  Usługi pomocnicze wykonywane ręcznie i polegające na przemieszczaniu (załadunek i rozładunek oraz dostarczenie do odbiorcy końcowego) sprzętu i materiałów z i do magazynów oraz pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
  23-05-2017
 • Nr referencyjny: 19/ZP/17»
  Wykonanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń (uzgodnień) do montażu, dostarczenie do miejsca montażu (nowa siedziba NATO w Brukseli, Belgia, przy Boulevard Léopold III), montaż, iluminacja, serwisowanie (konserwacja, naprawa, wymiana zużytych elementów) w okresie gwarancji, oświetlanej od zewnątrz gwiazdy NATO, zamontowanej w układzie pionowym (równoległym do ściany).
  18-05-2017
 • Nr referencyjny: 17/ZP/17»
  Dostawa tabliczek tożsamości
  15-05-2017
 • Nr referencyjny: 4/DA/17»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego, dla zadania nr 80116 Warszawa, Al. Niepodległości 218, „Remont węzłów sanitarnych i instalacji wod-kan, w budynku nr 4
  12-05-2017
 • Nr referencyjny: 5/DA/17»
  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego, dla zadania 80115 Warszawa, mul. Rakowiecka 4a, „Remont węzłów sanitarnych, instalacji wod-kan, w budynkach nr 3 i 4”
  28-04-2017
 • Postępowanie nr 14/ZP/17»
  Dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł i foteli, kompletów mebli wypoczynkowych z ławą oraz mebli stylowych – V części
  28-04-2017