bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2017
 • Postępowanie nr 57/ZP/17»
  Modernizacja elewacji, więźby dachowej oraz montaż systemu podgrzewania rynien i rur spustowych na budynku nr 9, ul. Rakowiecka 2, Warszawa
  21-12-2017
 • Postępowanie nr 56/ZP/17»
  Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 3 i 4 wraz z wykonaniem robót towarzyszących przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie
  14-12-2017
 • Postępowanie nr 49/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa upominków okolicznościowych – IX części
  13-12-2017
 • Postępowanie nr 42/ZP/17»
  Wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej na modernizacji i rozbudowie telewizyjnego systemu nadzoru w kompleksie wojskowym w Warszawie
  11-12-2017
 • Postępowanie nr 50/ZP/17»
  Wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej na przebudowie pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w kompleksie wojskowym w Warszawie
  11-12-2017
 • Postępowanie nr 58/ZP/17»
  Dostawa krzeseł konferencyjnych i stołu prezydialnego dwuczęściowego – II części
  08-12-2017
 • Nr referencyjny: 22/P1/17»
  Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby organizacji Konferencji Oficerów Sztabowych Komitetu Narodowych Sił Rezerwowych NRFC (NATO),
  06-12-2017
 • Nr referencyjny: 04/2017/PRASA/WR»
  Dostawa prasy krajowej w wersji elektronicznej do komorek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2018 roku
  04-12-2017
 • Nr referencyjny: 24/SSGWP/17»
  usługi hotelarskie, restauracyjne i konferencyjne na potrzeby Konferencji Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w 2018 r.
  01-12-2017