bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2017
 • Postępowanie nr 20/DWSZdr/17»
  Świadczenie usług edukacyjnych z profilaktyki zdrowotnej w jednostkach wojskowych – II części
  13-11-2017
 • Postępowanie nr 55/ZP/17»
  Dostawa energii cieplnej (zakup wraz z przesyłem) do węzłów cieplnych zaopatrujących w ciepło budynki Urzędu MON znajdujące się na terenie kompleksów: Al. Niepodległości 218, ul. Rakowiecka 4a, ul. Rakowiecka 2, ul. Puławska 4a, ul. Klonowa 1, ul. Klonowa 2 oraz ul. Klonowa 6
  10-11-2017
 • Postępowanie nr 21/ZLP4SG/17»
  Świadczenie usługi konferencyjnej na potrzeby organizacji konferencji nt. Funkcjonowanie systemu HNS w jednostkach i komórkach organizacyjnych MON oraz elementach pozamilitarnych systemu obronnego kraju
  07-11-2017
 • Postępowanie nr 43/ZP/17»
  Dostawa i montaż projektorów do rzutowania obrazów na elewacje budynków
  06-11-2017
 • Postępowanie nr 51/ZP/17»
  Zakup i dostawa 54 szt. pojemników z masą tlenotwórczą do urządzenia URK-1, przeznaczonego do regeneracji powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, izolowanych od atmosfery zewnętrznej, oraz odbiór i unieszkodliwienie 108 szt. zużytych pojemników
  31-10-2017
 • Postępowanie nr 18/DWSZdr/17»
  Usługi społeczne i inne szczególne usługi „Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, edukacyjnych na potrzeby organizacji szkolenia specjalistycznego polegającego na przeprowadzeniu superwizji dla psychologów wojskowych podejmujących interwencje kryzysowe wobec osób doświadczających kryzysu lub traumy”
  19-10-2017
 • Postępowanie nr 47/ZP/17»
  Roboty budowlane uzupełniające polegające na wykonaniu w budynku przy al. Niepodległości 218 w Warszawie systemu alarmowania pożarowego (SAP), dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) i oświetlenia awaryjnego (OA)
  18-10-2017
 • Postępowanie nr 37/ZP/17»
  Usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru energii, zaopatrujących w energię elektryczną budynki Urzędu MON
  18-10-2017
 • Postępowanie nr 19/DWSZdr/17»
  Usługi społeczne i inne szczególne usługi „Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, edukacyjnych na potrzeby organizacji długoterminowego szkolenia dla psychologów wojskowych oraz opracowanie programów do prowadzenia zajęć i materiałów informacyjno-edukacyjnych na potrzeby środowiska wojskowego (żołnierze, pracownicy wojska, weterani działań poza granicami państwa i weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, ich rodziny oraz rodziny żołnierzy poległych w trakcie działań poza granicami państwa)
  13-10-2017