bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2016
 • Postępowanie nr 24/ZP/16»
  Usługi doradztwa prawnego podczas procedury zmierzającej do zawarcia umowy offsetowej w związku z pozyskaniem przeciwlotniczego i przeciwrakietowego zestawu rakietowego średniego zasięgu „WISŁA”
  29-04-2016
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu»
  MON, na podstawie art.1 ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 16.03.2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku(Dz. U. z 2016 r. poz. 379), informuje, że prowadzone jest postępowanie na świadczenie usługi w zakresie doradztwa technicznego z obszaru bezp. pożarowego, w szczególności: opiniowania dok. technicznej, prowadzenia kontroli, nadzoru, konsultacji w trakcie prac adaptacyjnych na s
  27-04-2016
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu»
  MON, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218, na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w RP w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 379), informuje, że prowadzone jest postępowanie na świadczenie usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa przy realizacji prac związanych z adaptacją Stadionu PGE Narodowego na potrzeby organizacji Szczytu NATO w RP w Warszawie.
  27-04-2016
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu»
  Ministerstwo Obrony Narodowej, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218, na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 379), informuje, że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ww. ustawy na świadczenie usługi w zakresie doradztwa technicznego, koordynowania rob
  26-04-2016
 • Postępowanie nr 35/ZP/16»
  Świadczenie usług pomocniczych wykonywanych ręcznie i polegających na przemieszczaniu (załadunek i rozładunek oraz dostarczenie do odbiorcy końcowego) sprzętu i materiałów z i do magazynów oraz między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
  26-04-2016
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu»
  MON, 00-911 W-wa, al.Niepodległości 218, na podst. art.1 ust.2 pkt1) ustawy z dnia 16.03.2016r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w W-wie w 2016r. (Dz.U.2016r. poz.379), informuje, że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sieciowego oraz urządzeń końcowych i oprogramowania na potrzeby zabezpieczenia teleinformatycznego Szczytu NATO w Warszawie–II części
  22-04-2016
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu»
  Ministerstwo Obrony Narodowej, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218, na podst art. 1 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 16.03.2016r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016r.(Dz.U.2016 r. poz. 379) informuje, że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację PGE Narodowego w Warszawie
  22-04-2016
 • Postępowanie nr 34/ZP/16»
  Usługa organizacji warsztatów szkoleniowych dla psychologów wojskowych (IX części) oraz usługa organizacji długoterminowego szkolenia dla psychologów wojskowych (część X)
  21-04-2016
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu»
  Ministerstwo Obrony Narodowej, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218, na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 379), informuje, że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ww. ustawy na najem hal namiotowych wraz z ich montażem, demontażem oraz transportem
  20-04-2016