bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2016
 • Postępowanie nr 17/ZP/16»
  Usługi uzupełniające polegające na wykonywaniu usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego w kompleksie Urzędu MON przy ul. Rakowieckiej 2 w Warszawie
  29-02-2016
 • Postępowanie nr 18/ZP/16»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – XI części
  22-02-2016
 • Nr referencyjny: 13/ZP/16»
  Dostawa artykułów przeznaczonych do konserwacji obiektów budowlanych z branż: budowlano-wykończeniowej, hydrauliczno-sanitarnej, ślusarsko-metalowej, elektroinstalacyjno - oświetleniowej - IV części
  18-02-2016
 • Postępowanie nr 9/ZP/16»
  Wykonanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego, zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby archiwum, znak sprawy 9/ZP/16
  16-02-2016
 • Postępowanie nr 8/ZP/16»
  Robota budowlana polegająca na remoncie elewacji budynku nr 1, 1A, 1B, 3, 4, 5 wraz z wykonaniem robót towarzyszących przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie
  16-02-2016
 • Postępowanie nr 12/ZP/16»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – III części
  05-02-2016
 • Postępowanie nr 11/ZP/16»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – III części
  01-02-2016
 • Postępowanie nr 3/ZP/16»
  Robota budowlana polegająca na remoncie elewacji budynku biurowego nr 27 wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Rakowieckiej 2 w Warszawie
  01-02-2016
 • Nr referencyjny: 10/ZP/16»
  Przeprowadzenie usługi polegającej na świadczeniu usług pomocniczych wykonywanych ręcznie i polegających na przemieszczaniu (załadunek i rozładunek oraz dostarczenie do odbiorcy końcowego) sprzętu i materiałów z i do magazynów oraz między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
  29-01-2016