bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2016
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu»
  Ministerstwo Obrony Narodowej, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218, na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 379), informuje, że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ww. ustawy na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych – IV części.
  14-04-2016
 • Postępowanie nr 32/ZP/16»
  Wykonywanie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego (powierzchnia zewnętrzna utwardzona oraz pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni) w kompleksach Urzędu MON przy Al. Niepodległości 218, ul. Rakowieckiej 4a, ul. Puławskiej 4a, ul. Rakowieckiej 2 oraz ul. Klonowej 1, 2 i 6 w Warszawie – V części
  13-04-2016
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu»
  Ministerstwo Obrony Narodowej, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218, na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 379) informuje, że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na postawie ww. ustawy na wykonanie rozszerzonej księgi znaków z logo Szczytu NATO
  04-04-2016
 • Nr referencyjny: 19/ZP/16»
  Świadczenie usługi polegającej na korzystaniu ze Strefy VIP Line znajdującej się na terenie Lotniska Chopina w Warszawie
  01-04-2016
 • Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu »
  Ministerstwo Obrony Narodowej, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218, informuje, że udzielono zamówienia publicznego Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 379), na emisję spotu ”MON-bezpieczeństwo” w TVP.
  01-04-2016
 • Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu »
  Ministerstwo Obrony Narodowej, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218, informuje, że udzielono zamówienia publicznego firmie Milvus Media Piotr Kania, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dygata 6 lok. 8, na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 379), na produkcję spotu ”MON-bezpieczeństwo”.
  01-04-2016
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu »
  Ministerstwo Obrony Narodowej, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218, informuje, że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 379) na zakup usługi polegającej na wynajmie, montażu, obsłudze i demontażu sprzętu na potrzeby instalacji ekranu diodowego w postaci zegara oraz realizacji iluminacji świetlnej na budynku Ministerstwa Obrony Narodowej przy al. Niepodległości 218 w Warszawie z okazji 100 dni do rozpoczęcia Szczytu NATO.
  29-03-2016
 • Postępowanie nr 27/ZP/16»
  Produkcja i emisja spotu reklamowego na nośnikach multimedialnych - ekranach LED w związku ze Szczytem NATO
  21-03-2016
 • Postępowanie nr 26/ZP/16»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – IV części
  21-03-2016