bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2016
 • Postępowanie nr 55/ZP/16»
  Dostawa wraz z montażem urządzeń zabezpieczenia technicznego do Urzędu MON
  23-09-2016
 • Nr referencyjny: 03/2016/PRASA/PN»
  Dostawa prasy krajowej i zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w2017 r.
  07-09-2016
 • Postępowanie nr 50/ZP/16»
  Wykonanie konserwacji oraz przeglądu technicznego elementów systemów i urządzeń alarmowych (ochrony technicznej) w obiektach Urzędu Ministra Obrony Narodowej
  28-07-2016
 • Postępowanie nr 54/ZP/16»
  Dostawa materiałów drewnopochodnych oraz stolarskich
  26-07-2016
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu»
  Ministerstwo Obrony Narodowej, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218, na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 24 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz. U. z 2016 r., poz. 393), informuje, że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ww. ustawy na ubezpieczenie OC dla wojskowej służby medycznej w związku z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016
  21-07-2016
 • Postępowanie nr 45/ZP/16»
  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiarek
  20-07-2016
 • Postępowanie nr 52/ZP/16»
  Zapewnienie bazy szkoleniowej oraz zapewnienie kadry trenerskiej do realizacji warsztatów szkoleniowych dla żołnierzy – dowódców oraz rzeczników dyscyplinarnych – IV części
  20-07-2016
 • Postępowanie nr: 43/ZP/16»
  Dostawa poliwęglanowych blankietów kart tożsamości – w latach 2017 – 2020
  11-07-2016
 • Postępowanie nr 31/ZP/16 (Brunssum)»
  Usługa transportu polskich dzieci do szkoły międzynarodowej UWC Maastricht
  05-07-2016