bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2014
 • Postępowanie nr 78/ZP/14»
  Zapewnienie kadry dydaktycznej do przeprowadzenia szkolenia nt. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz usługa hotelarska i usługa gastronomiczna, wynajem sali szkoleniowej dla 25-osobowej grupy żołnierzy zawodowych odpowiedzialnych za planowanie i realizację zajęć profilaktycznych w jednostkach wojskowych – II części
  29-08-2014
 • Postępowanie nr 82/ZP/14»
  Robota budowlana polegająca na montażu zadaszenia wejścia do wartowni do budynku nr 5 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
  27-08-2014
 • Postępowanie nr 70/ZP/14»
  Dostawa materiałów informacyjnych - VI części
  26-08-2014
 • Postępowanie nr 69/ZP/14 (Bruksela)»
  Zakup samochodu osobowego
  22-08-2014
 • Postępowanie nr 75/ZP/14»
  Wykonywanie cyklicznej, kwartalnej konserwacji oraz przeglądu technicznego elementów systemów i urządzeń alarmowych (ochrony technicznej) w obiektach Urzędu MON
  19-08-2014
 • Postępowanie nr 65/ZP/14»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XIV części
  12-08-2014
 • Postępowanie nr 53/ZP/14»
  Dostawa urządzeń i elementów systemów zabezpieczenia technicznego
  08-08-2014
 • Postępowanie nr 67/ZP/14»
  Roboty budowlane dodatkowe, obejmujące swoim zakresem przeniesienie czytników kontroli dostępu z drzwi budynku nr 3 przewidzianych do demontażu na drzwi hali sportowej, wymiana słupa oświetleniowego (dotyczące roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, nr sprawy 43/ZP/12).
  05-08-2014
 • Postępowanie nr 60/ZP/14»
  Dostawa odbiorników telewizyjnych, sprzętu audio, sprzętu fotograficznego oraz projekcyjnego IV części
  04-08-2014