bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2014
 • Postępowanie nr 47/ZP/14»
  Robota budowlana polegająca na przebudowie ogrodzenia przy ul. Klonowej 1 w Warszawie
  30-06-2014
 • Postępowanie nr 44/ZP/14»
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu (przebudowy) elewacji budynków wraz z wykonaniem ocieplenia stropodachu wentylowanego w tym wykonanie robót towarzyszących - z zachowaniem walorów (oryginalnych detali) architektonicznych budynków zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
  30-06-2014
 • Postępowanie nr 41/ZP/14»
  Dostawa drobnego sprzętu, podzespołów komputerowych, sprzętu informatycznego oraz kserokopiarek – IV części
  30-06-2014
 • Postępowanie nr 42/ZP/14»
  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu (przebudowy) pomieszczeń parteru budynku nr 4 zlokalizowanego przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie.
  11-06-2014
 • Postępowanie nr 38/ZP/14»
  Dostawa materiałów promocyjno – wydawniczych - XI części
  11-06-2014
 • Postępowanie nr 34/ZP/14 (Praga)»
  Zakup samochodu osobowego na potrzeby Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Pradze.
  11-06-2014
 • Postępowanie nr 33/ZP/14»
  Dostarczanie paliwa gazowego grupy E (gazu ziemnego wysokometanowego), ul. Klonowa 1 w Warszawie
  10-06-2014
 • Postępowanie nr 31/ZP/14»
  Dostawa 6 mikrobusów i 1 autobusu – 2 części
  10-06-2014
 • Postępowanie nr 22/ZP/14»
  Robota budowlana polegającą na przebudowie zespołu budynków biurowych przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie, w zakresie instalacji hydrantowej i pompowni oraz budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
  10-06-2014