bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - rok: 2014
 • Postępowanie nr 98/ZP/14»
  Robota budowlana polegająca na wykonaniu rozbiórki nieużytkowanego murowanego kanału spalinowego (czopucha) znajdującego się w pomieszczeniu nieczynnej kotłowni przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
  15-10-2014
 • Postępowanie nr 84/ZP/14»
  Świadczenie usług drukowania i dostawy materiałów dydaktycznych dla żołnierzy, pracowników wojska oraz psychologów wojskowych – VI części
  14-10-2014
 • Postępowanie nr 89/ZP/14»
  Wykonanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Modernizacja i rozbudowa wybranych elementów telewizyjnego systemu nadzoru
  13-10-2014
 • Postępowanie nr 80/ZP/14»
  Dostawa wraz montażem przenośnych zestawów konferencyjnych
  10-10-2014
 • Postępowanie nr 91/ZP/14»
  Wykonanie usługi badania opinii publicznej: „Ocena działalności Wojska Polskiego w Afganistanie w opinii polskiego społeczeństwa”
  08-10-2014
 • Postępowanie nr 85/ZP/14»
  Roboty budowlane uzupełniające obejmujące swoim zakresem montaż rur przyłączeniowych, wykonanie rozdzielaczy instalacji c.o., i ciepła technologicznego, montaż punktów stałych stabilizujących instalacji i kompensacji, montaż króccy odwadniających oraz połączeń rozłącznych, wykonanie zamocowania wsporczych szyn stalowych oraz wykonanie przejść ppoż. (dotyczące roboty budowlanej polegającej na przeprowadzeniu modernizacji węzła cieplnego wraz z wykonaniem remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynkach o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 8 zlokalizowanych w kompleksie przy al. Niepodległości 218 w Warszawie, nr sprawy: 48/ZP/13)
  07-10-2014
 • Postępowanie nr 86/ZP/14»
  Dostawa materiałów ekspozycyjno - wystawienniczych – dwie części
  06-10-2014
 • Postępowanie nr 54/ZP/14 (SHAPE)»
  Zakup samochodu osobowego
  24-09-2014
 • Nr referencyjny: 04/2014/PRASA/DWiPO/PN»
  Dostawa prasy krajowej i zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2015 r.
  24-09-2014