bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 6021 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 01/2016/DOiB/INF


Konserwacje, naprawy awaryjne, wymiana, montaż i demontaż technicznych urządzeń wspomagających ochronę (TUWO) dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa nieprzekraczające wartością kwoty 418 000 euro
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 12:00

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Łosik Czas wytworzenia: 2016-01-18 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2016-01-18 08:27 Ostatnia zmiana: 2016-03-03 07:50