bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4724 Kraków
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: ZP/19/2015


usługa żywienia w systemie zleconym

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 21-12-2015

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej WASILEWSKI Czas wytworzenia: 2015-12-14 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2015-12-14 15:38 Ostatnia zmiana: 2015-12-30 13:20