bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4724 Kraków
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: ZP/16/2015


Ogłoszenie o zamówieniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia fotograficznego, informatycznego i telekomunikacyjnego II w ilości 1 kompletu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 17-09-2015

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej Wasilewski Czas wytworzenia: 2015-08-07 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2015-08-07 13:58 Ostatnia zmiana: 2015-10-28 14:31