bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4724 Kraków
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny ZP/14/2015


Ogłoszenie o zamówieniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia i kursy Łączności i Informatyki

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 04-08-2015

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna GÓRKA Czas wytworzenia: 2015-07-08 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2015-07-08 14:43 Ostatnia zmiana: 2015-09-15 15:04