bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4724 Kraków
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: ZP/12/2015


przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie obsług okresowych i konserwacyjnych oraz napraw bieżących żurawia HIAB oraz hakowych urządzeń załadowczych.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 07-09-2015

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Aneta GARDYNIK Czas wytworzenia: 2015-08-27 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2015-08-27 15:14 Ostatnia zmiana: 2015-10-01 14:07