bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-67/2017


Dostawa wody mineralnej oraz soków owocowych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 08-01-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
15981000-8
15981200-0
15321600-0
15321000-0
15321000-4

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: D.N. Czas wytworzenia: 2017-12-29 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-12-29 10:37 Ostatnia zmiana: 2018-01-16 13:55