bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-66/2017


Wykonywanie usługi żywienia w systemie zleconym w czasie szkoleń, ćwiczeń i zgrupowań

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 29-12-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55321000-6 (usługi przygotowania posiłków)
55521200-0 (usługi dowożenia posiłków)
Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2017 r. o godz. 09:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: D.N. Czas wytworzenia: 2017-12-21 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-12-21 14:29 Ostatnia zmiana: 2018-01-03 12:09