bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-57/2018


Dostawa radiotelefonów z oprzyrządowaniem

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23-11-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32236000-6 (Radiotelefony)

Ogłoszenie

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: A.G Czas wytworzenia: 2018-11-15 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-11-15 15:38 Ostatnia zmiana: 2018-11-26 15:10