bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-54/2018


Wykonywanie usługi systemu przywoławczego wraz z dostawą terminali przywoławczych w podziale na dwa zadania.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 13-11-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
64212000-5 (usługi telefonii komórkowej)
32252000-4 (telefony komórkowe)

Ogłoszenie

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: M.K. Czas wytworzenia: 2018-10-29 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-10-29 17:52 Ostatnia zmiana: 2018-11-26 15:21