bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-53/2017


Dostawa oleju opałowego lekkiego.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 28-12-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09135100 - Olej opałowy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: A.G. Czas wytworzenia: 2017-11-16 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-11-16 13:29 Ostatnia zmiana: 2018-01-08 14:04