bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-45/2017


Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do kompleksu nr 8628 w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 01-12-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09123000-7 gaz ziemny
65210000-8 przesył paliwa gazowego
Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2017 r. o godz. 09:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: A.G. Czas wytworzenia: 2017-11-23 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-11-23 16:10 Ostatnia zmiana: 2017-12-08 13:08