bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-17/DOiB/2018


Dostawa amunicji 7,62x51 mm nb DA 165 do km M134 w podziale na dwa zadania.

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Termin składania ofert: 08-10-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
353 31000-3 (amunicja do broni palnej i amunicja bojowa)
Termin składania "Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu": 10.08.2018 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: M.K. Czas wytworzenia: 2018-07-12 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-07-12 10:06 Ostatnia zmiana: 2018-11-28 14:26