bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-14/DOIB/2018


Dostawa systemu wymuszonego obiegu powietrza do maski pgaz.

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa nieprzekraczające wartością kwoty 418 000 euro
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35100000-5 (Urządzenia awaryjne i zabezpieczające)
!!!Uwaga!!! zmiana treści ogłoszenia (sekcja V ust. 12, dodany ust.13)!!!
!!!Zmiana terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 24.07.2018 r. o godz. 9:00.!!!
Wytwarzający/Odpowiadający: M.B. Czas wytworzenia: 2018-07-12 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-07-12 16:02 Ostatnia zmiana: 2018-08-10 12:45