bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-12/DOiB/2018


Dostawa tarcz balistycznych.

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa nieprzekraczające wartością kwoty 418 000 euro
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35815000-0 - odzież kuloodporna
Terminu składania "Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu" upływa w dniu 03.07.2018 r. o godz. 10:00.
Dostawa tarcz balistycznych podzielona na 4 części:
1) dostawa tarcz balistycznych średnich;
2) dostawa tarcz balistycznych – ergonomicznych;
3) dostawa tarcz balistycznych dużych (z wizjerem);
4) dostawa tarcz balistycznych dużych (z peryskopem).
Wytwarzający/Odpowiadający: A.G. Czas wytworzenia: 2018-06-22 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-06-22 13:56 Ostatnia zmiana: 2018-08-03 11:47