bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-11/DOiB/2018


Wykonywanie usługi polegającej na całodobowej ochronie terenów, obiektów i urządzeń Jednostki Wojskowej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną.

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79710000 (usługi ochroniarskie)
Zmiana terminu składania "Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu": nowy termin 24.08.2018 r. do godz. 11:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: D.N. Czas wytworzenia: 2018-06-14 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-06-14 09:19 Ostatnia zmiana: 2018-11-28 15:42