bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-10/2018


Dostawa kombinezonów nurkowych WS

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 01-08-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
37412242-7 (skafandry nurkowe)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: M.K. Czas wytworzenia: 2018-06-06 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-06-06 10:58 Ostatnia zmiana: 2018-10-23 11:54