bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-06/2018


Wynajem samolotu wraz z załogą oraz infrastrukturą do wykonywania oraz zabezpieczenia szkolenia spadochronowego

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 20-04-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60424100-7 usługi wynajmu statków powietrznych wraz z załogą

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: D.N. Czas wytworzenia: 2018-04-12 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-04-12 14:55 Ostatnia zmiana: 2018-04-23 15:17